bursa ne demek?

 1. Kese
 2. Bk. kese
 3. İçinde yapışkan sıvı bulunan seröz zarlardan oluşan kapalı kese.
 4. Kese, torba, cep.
 5. (en)Any sac or saclike cavity; especially, one of the synovial sacs, or small spaces, often lined with synovial membrane, interposed between tendons and bony prominences.
 6. (en)Small fluid-filled sac located between movable parts of the body especially at joints a city in northwestern Turkey.
 7. (en)Small serous sac between a tendon and a bone.
 8. (en)Fluid-filled sac that allows smooth motion of muscles or tendons over a bone or joint.
 9. (en)Fluid-filled sac that is located in areas where friction is likely to occur, then minimizes the friction; for example between a tendon and bone Capsule - An enclosing structure which surrounds the joint and contains ligaments which stabilize that joint.
 10. (en)Fluid-filled sac that functions as a gliding surface to reduce friction between moving tissues of the body Major bursae are located adjacent to the tendons near the large joints, such as the shoulders, elbows, hips, and knees.
 11. (en)Closed fluid-filled sac that functions as a gliding surface to reduce friction between tissues of the body The major bursae are located adjacent to the tendons near the large joints, such as the shoulders, elbows, hips, and knees.
 12. (en)Fluid-filled sac that functions as a gliding surface to reduce friction between moving tissues of the body; major bursae are located adjacent to the tendons near the large joints, such as the shoulders, elbows, hips, and knees.
 13. (en)The Bursa is a fluid filled sac that is located in and around the joints It is the lubricant that allows joints to move freely.
 14. (en)Bursa city.
 15. (en)Fluid-filled sac, usually located at areas of friction such as between a tendon and bone.
 16. (en)Pouch or sac.
 17. (en)Sac filled with fluid located between a bone and a tendon or muscle.
 18. (en)City in northwestern Turkey.
 19. (en)Small fluid-filled sac located between movable parts of the body especially at joints.
 20. (en)Fluid-containing sac near or involving a joint or bony prominence that reduces friction between a tendon and a bone, or between a bone and skin during movement.
 21. (en)Fluid filled sac, usually located at areas of friction e g between tendon and bone.
 22. (en)Fluid-filled sac that is located in areas where friction is likely to occur, then minimizes the friction; for example between a tendon and a bone.
 23. (en)Bursa is a fluid filled sac that acts as a cushion between tendons, bones, and skin Like the joint, the bursa is lined by synovium and contains synovial fluid.
 24. (en)Fluid-filled sac They are found between tissue planes where shearing forces may act - e g at the knee and elbow They are lined by synovium and contain synovial fluid - like the joint Bursitis occurs when they are inflamed.
 25. (en)Fibrous sac that contains fluid The bursa acts as a cushion that allows tendons to move smoothly over the bone.
 26. (en)Lateral circular extensions present at the posterior end of males of some nematodes.
 27. (en)Bursa.
 28. Zool
 29. Kesecik, bursan, husye, yumurtalık
 30. (la)Bursa

kese

 1. Cepte taşınan, içine para, tütün vb. konulan, kumaştan veya örgüden küçük torba
 2. Bazı şeylerin üzerine geçirilen, kumaştan çanta biçiminde kap.
 3. Yıkanırken kir çıkartmak için ele geçirilen, vücudu ovmaya yarayan, bürümcükten, cep biçiminde bez.
 4. Herhangi bir kese miktarında olan.
 5. Bir kimsenin mal varlığı
 6. Organizmanın bazı boşlukları.
 7. Su bitkilerinde içi hava ile dolu olan ve bitkinin suda yüzer durumda kalmasını sağlayan şişkinlik.
 8. Beş yüz kuruşluk para birimi.
 9. Kısa, kestirme (yol).
 10. Torba ya da cep biçiminde herhangi bir yapı. Cep.

kese

 1. Cepte taşınan, içine para, tütün vb. konulan, kumaştan veya örgüden küçük torba
 2. Bazı şeylerin üzerine geçirilen, kumaştan çanta biçiminde kap.
 3. Yıkanırken kir çıkartmak için ele geçirilen, vücudu ovmaya yarayan, bürümcükten, cep biçiminde bez.
 4. Herhangi bir kese miktarında olan.
 5. Bir kimsenin mal varlığı
 6. Organizmanın bazı boşlukları.
 7. Su bitkilerinde içi hava ile dolu olan ve bitkinin suda yüzer durumda kalmasını sağlayan şişkinlik.
 8. Beş yüz kuruşluk para birimi.
 9. Kısa, kestirme (yol).
 10. Torba ya da cep biçiminde herhangi bir yapı. Cep.

bursa calcanea subtendinea

 1. Bursa kalkanea subtendinea

bursa city

 1. Bursa

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bursa calcanea subtendineabursa citybursa copulatrixbursa fabriciusbursa fabrisyusbursa kalkanea subtendineabursa kopulatriksbursa of fabriciusbursa omentalisbursa ovaricabursburs veren kuruluşburs vermekburbur marigoldburabura buraburacıkta
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın