buffalo louse ne demek?

 1. Manda biti

manda

 1. Geviş getirenlerden, derisinin rengi siyaha yakın, uzun seyrek kıllı bir hayvan, su sığırı, camız, kömüş (Buffelus).
 2. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bazı az gelişmiş ülkeleri, kendi kendilerini yönetecek bir düzeye eriştirip bağımsızlığa kavuşturuncaya kadar Birleşmiş Milletler Cemiyeti adına yönetmek için bazı büyük devletlere verilen vekillik.
 3. Bk. Afrikamandası, Hintmandası
 4. Boynuzlugiller familyasının sığırlar alt familyasına ait evcil bir tür geviş getiren.
 5. Fr. Kendini idare edemeyen bir memleket ahalisini başka bir yabancı devletin idare etmesi.
 6. (en)Water Buffalo.
 7. (en)Mandate.
 8. (en)Buffalo.
 9. (en)Mandated territory.
 10. (en)Dravidian language spoken in south central India.

buffalo

 1. (en)Any of several wild oxen, bison.
 2. Birkaç cins yaban sığırı
 3. Kara sığır, zool
 4. Gözdağı vermek

buffalos

 1. Sığırlar

louse

 1. Bit
 2. Aşağılık kimse

Türetilmiş Kelimeler (bis)

buffalobuffalosbuffBuff hindisibuff turkeybufbufa kufabufadienolidebufadienolitbufalolouselouse flieslouse mitelouse ointmentlouse uplousewortloudloud but empty talkloud cryloud hailerloud laughter
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın