bohçasını koltuğuna vermek ne demek?

 1. Kovmak, işine son vermek.
 2. (en)To give sb the sack.

bohçasını toplamak

 1. Eşyasını toplamak. Bir yerden ayrılmak için eşyasını toparlayıp paket yapmak
 2. Bkz. bohçasını bağlamak

bohça

 1. İçine çamaşır, elbise vb. koyup sarılan dört köşe kumaş
 2. Ufak ve seçme tütün dengi.
 3. İplik veya kumaşın ticari birimine verilen ad.
 4. Sığır budunun iç tarafındaki kaslardan elde edilen, üçgen biçiminde pastırmalık kısım, eğrice, bohça gömü.
 5. (en)Bundle.
 6. (en)Pack.
 7. (en)Package.
 8. (en)Packet.
 9. (en)Parcel.
 10. (fr)Empaquetter

vermek

 1. Üzerinde, elinde veya yakınında olan bir şeyi birisine eriştirmek, iletmek
 2. Bırakmak veya bağışlamak
 3. Ondan bilmek, atfetmek
 4. Düşünce veya bilgi anlatan şeyleri başkalarına iletmek, bildirmek
 5. Döndürmek, çevirmek, yöneltmek
 6. Herhangi bir duruma yol açmak
 7. Eğlenceli toplantı düzenlemek, konuk çağırıp ağırlamak.
 8. Topluluk önünde sanatını göstermek, icra etmek.
 9. Verilen karşılıkla bir kimseyi söylediğine veya yaptığına pişman etmek
 10. (en)Bring.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bohçasını toplamakbohçabohça böreğibohça gömübohça otubohçaböreğikoltuğundan etmekkoltuğunu kaptırmakkoltuğu kaptırmamakkoltuğa girmekoltuğa gömülmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın