bobin primer sarımı ne demek?

 1. (en)Coil primary winding

coil

 1. Bir mıknatıs ve bu mıknatısın çevresine sarılmış, oluşturduğu manyetik alan yoluyla çalgıdaki tel titreşiminin ses sinyaline dönüşümüne olanak sağlayan ve dışına yapıştırılan bir bez ile yalıtılan iletken tel yumağından oluşan alet.
 2. Sarmak, dolamak, kangal yapmak, bukle yapmak, sarılmak, dolanmak
 3. Kangal
 4. Sarmak veya sarılmak
 5. Halka, kangal şeklinde boru
 6. Halka şeklinde kıvrılmış saç
 7. Elek bobin
 8. Kangal etmek veya olmak
 9. Roda etmek primary coil birinci devre bobini

bobin

 1. Makara.
 2. Fotoğraf filmi rulosu
 3. Tampon silindiri veya mihver boru etrafına sarılmış kâğıt veya kartonun sürekli uzunluğu.
 4. İçinden elektrik akımı geçebilen yalıtılmış tel ile bu telin sarılı bulunduğu silindirden oluşan aygıt.
 5. Bk. sarmal
 6. Tel sarmak için kullanılan makara.
 7. Fr. Tel veya iplik sarılmaya mahsus silindir şeklinde makara.
 8. (en)Spool.
 9. (en)Coil.
 10. (en)Roller.

bobin winding

 1. Bk. sargı

primer

 1. Birincil
 2. Pcr işlemi sırasında DNA kopyasını oluşturmak için hedef DNA'ya bağlanan oligonükleotit.
 3. Astar; astar boya
 4. Sentetik olarak sentezlenmiş kısa, tek iplikli nükleotit dizisi.
 5. Birinci, esas.
 6. DNA replikasyonu esnasında, DNA sentezinin başlayabilmesi için kalıp DNA'nın başındaki nükleotit dizisine antiparalel ve komplementer olarak sentezlenen RNA oligonükleotidi.
 7. Tek zincirli DNA'ya bağlanan kısa DNA veya RNA parçası.
 8. Birinci derecedeki, birincil, ilk, esas..
 9. Yapay olarak sentezlenmiş kısa, tek iplikli nükleotit dizisi.
 10. (en)Study book for teaching fundamental concepts and skill; cap or other object used to detonate explosives.

sarm

 1. (Surm) Bağ kesmek. Meyve toplamak. Bir şeyi kökünden ayırmak.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bobinbobin windingbobin direncibobin endüvisibobin izolatörübobin kapasitesibobin kırıcıbobin sarımıbobin takımıbobin telibobieritbobbob upbob up like a corkbob whitebobaprimerprimer aldosteronizmprimer alimenter indigesyonlarprimer alimenter timpaniprimer alkil halojenürprimer alkolprimer alopesiaprimer amenoreprimer aminprimer amitprimeprime a pumpprime coatprime costprime entry
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın