bit 2 ne demek?

Parça, lokma, kırıntı. bilg. bit.

bit 1

  1. Delgi, matkap. gem.

bit 3

  1. Bite.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bit 1bit 3bit akarıbit allocationbit atamabitbit ayrıntılarıbit biniştirmebit boğmasıbit by bitbibi eyyi halbi gayri hakkın mal edinmebi hadbi haseb il verase2 derbent2 3. hayal2 3. miksaj2 3. program2 3. programlama2 4 dalgalık2 5. bobin2 6.sinematograf2 numaralı vergi cetvelleri2 sebepababaaba güreşiabacıabacılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın