bit 1 ne demek?

Delgi, matkap. gem.

bit 2

  1. Parça, lokma, kırıntı. bilg. bit.

bit 3

  1. Bite.

1

  1. Steatom

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bit 2bit 3bit akarıbit allocationbit atamabitbit ayrıntılarıbit biniştirmebit boğmasıbit by bitbibi eyyi halbi gayri hakkın mal edinmebi hadbi haseb il verase11 2 neşriyat1 2. amil1 2. ekran1 2. imal1 2. irae1 2. mevzu1 2. montaj1 2. vazı i sahne1 görev eklendiababaaba güreşiabacıabacılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın