bilgesu ne demek?

 1. Bilgi sahibi, alim.
 2. Bildiğini öğreten.
 3. Bilge-su.

bilgi

 1. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
 2. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf
 3. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
 4. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler, malumat.
 5. Bilim.
 6. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.
 7. Bireylerin öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile çaba sarfederek elde ettiği olgular.
 8. Bireylerin herhangi bir çaba sarfetmeksizin ulaştığı dışardan verilen olgular.
 9. Doğanın nesne ve olayları üzerinde kuramsal ya da görgül yoldan öğrenilen şey.
 10. Renkli televizyonda, parlaklık ve renkliliği belirleyen radyoelektrik imlerin nitel etkeni.

bilge

 1. Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek (kimse), hakim
 2. bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse
 3. Bilgili, alim, geniş ve derin bilgisi olan.
 4. Bilgisini en iyi kullanan kimse.
 5. Bilgisini herkes için ve kendisi için en yararlı şekilde kullanan kimse.
 6. Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek kimse.
 7. (en)The protuberant part of a cask, which is usually in the middle.
 8. (en)That part of a ship's hull or bottom which is broadest and most nearly flat, and on which she would rest if aground.
 9. (en)Bilge water.
 10. (en)To suffer a fracture in the bilge; to spring a leak by a fracture in the bilge.

bilge hatun

 1. kutluk han'ın annesi. türk hükümdarı (vııı.yy-)
 2. Bilgili, akıllı kadın.
 3. (tür.) ka. - kutluk han'ın annesi. türk hükümdarı (vııı.yy-).

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bilgebilge hatunbilge keelbilge pumpbilge turnbilbil ahirebil casesbil farzbil hakkı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın