bileşik belirteç ne demek?

 1. Bileşik sözcük biçiminde kurulmuş belirteç.

bileşik belge

 1. (en)Compound document.

bileşik belge komutları

 1. (en)Compound document commands

belirteç

 1. Zarf.
 2. (Derleme.. katmaç) Bir eylemin, bir sıfatın ya da bir başka belirtecin anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen sözcük: Çok konuşuyor; Erken gelince şaşırdık; En iyi arkadaş kitaptır; En fazla kazanan en çok çalışandır vb.
 3. Çizgisel denklem takımlarının çözümü için konulmuş işlemsel bir kural; n'inci dereceden birbelirteç, n dikeç ve n dizeç olarak öbeklenmiş n2 sayılı bir çizelge oluşturur.
 4. Ortamın hidrojen iyon konsantrasyonuna göre renk değiştiren zayıf organik asit veya bazlar, indikatör.
 5. Yemlerde doğal olarak bulunan, sindirim kanalından çok az emilen, gerçekte gübrede değişmemiş olarak tamamen bulunabilen, lignin, kromojen, silisyumdioksit, slika gibi dış indikatörler veya krom oksit, demir oksit ve baryum sülfat gibi iç indikatörlerle teorik sindirilebilirlik ve kuru madde tüketimini hesaplamada kullanılan maddeler.
 6. Bulunduğu yerin niteliği hakkında bilgi veren işaretleyici, markır. Üç şekilde kullanılabilir.
 7. Kromozomda yeri ve işlevi bilinen bir genin, başka bir genin haritalanmasında.
 8. Antijenik belirteç olarak hücre tiplendirmesinde.
 9. DNA, RNA veya protein belirteçler, bilinen uzunlukta veya nitelikte parçacıklar olup çözümlemelerde kullanılabilir.
 10. Bazı durumlara karşı duyarlılık göstererek veya cevap oluşturarak o durumlar hakkında ipucu veren, belirleyici, indikatör.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bileşik belgebileşik belge komutlarıbileşik belge mimarisibileşik belge yaratmabileşik bezlerbileşikbileşik adbileşik ana pozitifbileşik analiz metodubileşik araçbileşik başakbileşenbileşen adıbileşen çözümlemesibileşen dağılım işlevibileşen değillemesibelirteçbelirteç ekibelirteç elementbelirteç organizmabelirteç yüzeyibelirteçler dizgesibelirteçleri süzbelirtbelirbeliren mesajbeliren pencerebelirgebelirgi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın