bileşen olasılık yoğunluk işlevi ne demek?

 1. Bk. birleşik olasılık yoğunluk işlevi.
 2. (en)Marginal probability density function.

birleşik olasılık yoğunluk işlevi

 1. (olasılık kuramı) (…)
 2. (en)Joint probability density function.

bileşen

 1. Bir bileşke oluşturan kuvvetlerin her biri.
 2. Bir özdeği oluşturan kimyasal bileşimi bildirmek için verilmesi gerekli kimyasal türlerden her biri.
 3. Bkz. unsur, komponent
 4. (en)Constituent.
 5. (en)Ingredient.
 6. (en)Component.
 7. (al)Komponente, Bestandteil Dgr.: Jap. seibun Fiziksel
 8. (fr)Composant

bileşen adı

 1. (en)Component name

olasılık

 1. Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal
 2. O zamana kadar yapılan deneylerle bir olayın ortaya çıkmasının beklenilmesi, ancak yine de tam bir kesinliliğin bulunmaması durumu.
 3. Gerçekleşen durumlar sayısının gerçekleşebilecek tüm durumlar sayısına oranı; olasılık 1'den küçük bir sayıdır, en çok 1 olabilir.
 4. Herhangi bir biyolojik olayın tekrarlanma şansı. Örneğin: Kalıtsal özelliklerin dölden döle geçme şansının veya tesadüfünün matematiksel hesaplanması. İhtimaliyet.
 5. Bir olayın aynı koşullar altında değişik biçimlerde ortaya çıkması esnasında kaydedilecek uygun öge ve öğeler sayısının tüm öğeler sayısına oranı.
 6. (en)Probability.
 7. (en)Contingency.
 8. (en)Potentiality.
 9. (en)Possibility.
 10. (en)Chance.

yoğunluk

 1. Bir cismin, 1 cm3lük kütlesinin aynı hacimdeki +4 °C'lik suya göre oranı, kesafet.
 2. Yoğun olma durumu.
 3. Yoğun bir maddenin özelliği.
 4. Bir özdeğin birim oylumuna düşen kütle.
 5. Bir özdeğin birim oylumuna düşen kütle.
 6. Bir görüntünün herhangi bir noktasının ışığı durdurma derecesini gösteren sayı.
 7. Birim oyluma düşen özdecik sayısı.
 8. Bir maddenin bir mililitresinin gram olarak ağırlığı.
 9. Her birim alandaki birey sayısı, dansite, konsantrasyon.
 10. Bir maddenin birim hacminin kütlesi, birim hacimdeki madde miktarı, densite.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bileşenbileşen adıbileşen çözümlemesibileşen dağılım işlevibileşen değillemesibileşen endüstrisibileşen evetlemesibileşen kontrolübileşen kuvvetbileşen olasılık işlevibilebile acidbile acidsbile bilebile bile ladesolasılıkolasılık aksiyomlarıolasılık belitleriolasılık dağılımıolasılık hesabıolasılık integraliolasılık işleviolasılık kağıdıolasılık kuramıolasılık öğesiolasılıolasılı borçolasılı dokuncaolasılı karolasılı yanlış
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın