beyaz alacalı böbrek ne demek?

 1. Buzağılarda, böbrek kabuğunda yaklaşık bir santimetre çapında çok sayıda küçük beyaz düğümcüklerle ve fibröz bağdoku artışıyla belirgin bir çeşit irinsiz interstisyel böbrek yangısı. Nedeni çoğunlukla belirlenemez, kimi olgularda Escherchia coli izole edilir ve kronik koliform eklem yangısıyla birliktedir.
 2. (en)White spotted kidney.

beyaz

 1. Mahalli yerlerde kadın adı olarak kullanılmaktadır.
 2. Baskıda normal karalıkta görünen harf çeşidi.
 3. Beyaz ırktan olan kimse
 4. Ak, kara, siyah karşıtı.
 5. Bu renkte olan.
 6. Günahsız, temiz.
 7. Kar rengi, ak.
 8. En açık renk.
 9. Temiz, lekesiz.
 10. Yarı işlenmiş keçi derisi.

beyaz adam

 1. Beyaz ırka mensup olan kişi.
 2. Avrupalı.
 3. (en)Honky.
 4. (en)Paleface.
 5. (en)White.
 6. (en)White man.

alacalı

 1. Alaca, rengârenk.
 2. Karmakarışık renkli.
 3. Birbirine zıt renklerle boyanmış olan.
 4. Mec. Birbirine karışmış, bulanık.
 5. (en)Motley.
 6. (en)Mottled.
 7. (en)Pied.
 8. (en)Multicoloured.
 9. (en)Speckled.

böbrek

 1. Kandaki zararlı maddeleri süzen, idrar salan, omurganın sağ ve sol yanında bulunan çift organlardan her biri.
 2. İdrar teşkil edip mesaneye gönderen ve karın boşluğunun arka duvarında yerleşmiş olan fasulye biçiminde bir çift organ.
 3. İdrarı kandan süzen, biçimleri fasulyeye benzeyen, karın boşluğunun sağında ve solunda birer tane olan organ, nefros, ren.
 4. (en)Kidney.
 5. (en)Nephritic.
 6. (en)Renal.
 7. (en)Kidney Dgr.: Yun.
 8. (en)Nephros.
 9. (fr)Rein
 10. (la)Ren

Türetilmiş Kelimeler (bis)

beyazbeyaz adambeyaz afrika gergedanıbeyaz ağaç kelebeğibeyaz altınbeyaz altın lehimibeyaz arsenikbeyaz atbeyaz ateşbeyaz ayaklı maymunbeyabeyabanbeyadbeyadıkabeyadiralacalıalacalı bulacalıalacalı kumtaşıalacalıkalacalamaalacalamakalacalandırmaalacalandırmakalacalanmaalacaalaca ağaçkakanalaca akikalaca aşalaca at
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın