benzeşen ne demek?

  1. Ünlü veya ünsüz benzeşmelerinde, etki altında kalan ünlü veya ünsüz: Sütçü (süt-çü), ekmekten (ekmek-ten), odalardan (oda-lar-dan) kelimelerinde bulunan -çü, -ten, -dan eklerindeki ünsüz veya ünlüler gibi.
  2. Ünsüz veya ünlü benzeşmelerinde etki altında kalarak değişmeye uğrayan ünsüz veya ünlü: Sütçü (süt-çü) , ekmekten (ekmek-ten) , evlerden (ev-ler-den) , odalardan (oda-lar-dan) sözcüklerinde bulunan -çü, -ten, -ler-den veya -lar-dan eklerindeki ünsüz ve ünlüler gibi.
  3. (en)Assimilated.
  4. (fr)Assimilé

benzeş

  1. Birbirine benzeyen, aralarında benzerlik bulunan, müşabih, nazir.
  2. Benzetilen.
  3. (en)Similar, resembling.

benzeşik

  1. Benzeşme özelliği gösteren.
  2. Birbirine benzer olan.
  3. (en)Analogue, analogous.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

benzeşbenzeşikbenzeşik bilgisayarlar ağıbenzeşik duyarsızlaşmabenzeşimbenzebenzedrexbenzedrinbenzedrinebenzek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın