bengileşmek ne demek?

  1. Sonsuz yaşama niteliği kazanmak, ölümsüzleşmek, ebedîleşmek.
  2. (en)(nesne almayan fiil).

bengileşme

  1. Bengileşmek işi.

bengilemek

  1. Bengi kılmak, sonsuz yaşama niteliği kazandırmak, ölümsüzleştirmek, ebedileş- tirmek.
  2. (en)/y/ to make (something) eternal.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bengileşmebengilemekbengildekbengilikbengibengi subengialpbengibaybengigül
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın