before a notary public ne demek?

 1. Noter huzurunda

noter

 1. Çeşitli belge ve işlemlere geçerlik kazandırmak, yasanın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü, belli nitelikleri ve kendine özgü bir hukuk statüsü olan kamu görevlisi, kâtibiadil
 2. Bu görevlinin çalıştığı yer, noterlik.
 3. (en)One who takes notice.
 4. (en)An annotator.
 5. (en)Notary public.
 6. (en)Notary.
 7. (en)Writer to the signet.
 8. (en)Public notary.
 9. (en)Conveyancing lawyer.
 10. (en)Greffier.

before

 1. Önce, karşı, önceki, önde, önden
 2. Önde, önden, önce, evvel, daha önce
 3. Önünde, cephesinde
 4. (edat) tercihen, yerine
 5. Huzurunda
 6. (bağ laç) -den önce before-cited, before-mentioned yukarıda bahsi geçen before Christ (b.c) milattan önce beforehand önce, önceden

before

 1. Ben bilmeden önce, ben farkına varmadan önce, ben farkında olmadan, aniden, birden bire

a

 1. Ülke, kurum ve yatırım araçlarının yüksek güvenilirlik aralığını gösteren ve derecelendirme kuruluşu tarafından verilen not. A'nın sayıları arttıkça güvenilirlik derecesi yükselir; işaret değişiklikleri her bir konum için olumlu veya olumsuz gelişmelere işaret eder (AA, AAA, A+, AA- vb).
 2. Yunanca yokluk ifade eden ön ek.
 3. Amper.
 4. Anot.
 5. Angström.
 6. Argon simgesi. (II)
 7. Kazanılmış bağışıklık yetmezlik sendromu.
 8. Bk. adres çözünümü iletişim kuralı
 9. (en)AIDS.
 10. (en)Association of Research-based Pharmaceutical Companies.

notary

 1. Noter

Türetilmiş Kelimeler (bis)

beforebefore before all elsebefore and after measurementsbefore anything elsebefore christbefore cuttingbefore dawnbefore del confirmbefore dialingbeforbefogbefoggedbefoolbefoolingaa 1a alfa lipoproteinemia b basımıa b c basımıa b dizilemesia b sarmasıa bad hata bad marka bad sailorababaaba güreşiabacıabacılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın