beauteously ne demek?

 1. Güzel bir şekilde
 2. Güzelce
 3. Yakışıklı bir şekilde
 4. Yakışıklıca

güzel

 1. Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran, çirkin karşıtı.
 2. İyi, hoş
 3. Beklenene uygun düşen ve başarı düşüncesi uyandıran.
 4. Soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uyandıran.
 5. Görgü kurallarına uygun olan.
 6. Sakin, hoş (hava).
 7. Okşayıcı, aldatıcı, kandırıcı.
 8. Pek iyi, doğru.
 9. Hoşa giden, hayranlık uyandıran, beğenilen.
 10. (en)Beautiful.

beauteous

 1. Güzel
 2. Dilber

beauteousness

 1. Çekicilik
 2. Güzellik
 3. Yakışıklılık

Türetilmiş Kelimeler (bis)

beauteousbeauteousnessbeautbeauticianbeautification
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın