baybörü ne demek?

  1. Zengin ve yiğit olan kimse.

baybars

  1. Bir tür kaplan.
  2. bahri memlüklerin sultanı olup kıpçak ülkesinde doğmuştur. baybars (el-melikü'l-zahir rüknettin). (1223 şam - 1277). eyyubi hanedanını ortadan kaldırıp abbasi halifeliğinin yeniden kurulmasını sağladı
  3. Bay-bars.

baybaş

  1. Bay-baş. Zengin, ileri gelen, saygın kimse.
  2. zengin, ileri gelen, saygın

Türetilmiş Kelimeler (bis)

baybarsbaybaşbaybekbayberrybaybora
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın