barba yorgos ne demek?

  1. (Kar.): Yarı Ulahça, yari Rumca konuşan bir Rumeli çobanı. Denizin adını bile bilmez. Gemileri birer büyük katır sanır. Baba Himmet'in bir benzeridir.

barba yorgo

  1. Gölge oyunu'nda yarı Rumca, yarı Ulahça konuşan Rumelili çoban tipi. Bilgisizdir; denizin adını bilmez, gemileri kayık sanır, baba Himmet'in bir başka uzantısıdır.

barba

  1. İhtiyar Rum meyhanecisi
  2. Sakal.
  3. İhtiyar, sakallı erkek.
  4. (en)[barba (f) ] beard, whiskers; bore, awn.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

barba yorgobarbabarbadianbarbadosbarbados blackbelly sheepbarbados dolaribarbados dollarBarbados koyunubarbados legbarbados sheepbarbbarbar and linebar ateşibar barbar bar dolaşıp içki içmeyorgayorgalamayorgalamakyorganyorgan çarşafıyoryorakyoraklıkyordamyordam bölümü
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın