balıkların delibaş asalağı ne demek?

 1. Som balıklarında delibaş etkeni sporlu hayvan.
 2. (la)Myxosoma cerebralis

balıkların çıban hastalığı

 1. Özel etkeninden doğan ve çoğunlukla ölüme yol açan asalaksal hastalık.
 2. (en)Boil disease.

balıkların çıban hastalığı asalağı

 1. Tatlı su balıklarının kas ve bağdoku gözelerine yerleşerek yedi mikron çapında çıbanlara yol açan sporlu hayvan.
 2. (la)Myxobolus pfeifferi

delibaş

 1. Koyunlarda ve danalarda görülen tehlikeli bir hastalık.
 2. Huysuzluk yapan hayvan.
 3. Kurtçuğunun, arakonakçı ödevini gören hayvanlarla insanlarda, özellikle koyunlarda meydana getirdiği, körlük, aptallık, inme, güçsüzlük, en çok da dönme gibi belirtilerle ortaya çıkan sinir hastalığı; dolap hastalığı, dönek, salıncak illeti.
 4. (en)Gid, disease of sheep and cattle (characterized by vertigo) caused by the presence of tapeworm larvae in the brain.
 5. (en)Gid.
 6. (al)Drehkrankheit
 7. (fr)Tournis
 8. (la)Coenurosis

Türetilmiş Kelimeler (bis)

balıkların çıban hastalığıbalıkların çıban hastalığı asalağıbalıkların delibaş hastalığıbalıkların helmint enfeksiyonlarıbalıkları canlı saklama havuzubalıklarbalıklara aitbalıklara yem olmakbalıklağıbalıklamabalıklama atlamabalıklama atlamakbalıklama dalışdelibaşdelibaş hastalığıdelibaş kurtçuğudelibaşıdelibaşşerididelibaldelibaltadelideli alacasıdeli arlanmaz, soyu arlanırdeli baldeli baş hastalığı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın