baştankaragiller ne demek?

  1. Omurgalı hayvanların ötücü kuşlar takımından yüz kadar kuş türünü içine alan geniş bir familya.
  2. Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımından, ufak yapılı, zayıf gagalı, 100 kadar türü bulunan, büyük baştankara (Parus major), çam baştankarası (P.ater), mavi baştankara (P.caeruleus) türleri iyi bilinen bir familya.
  3. (en)Tits.
  4. (fr)Mésanges
  5. (la)Paridae

baştankara

  1. Ötücü kuşlar takımının baştankaragiller familyasından, Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya'da yaşayan, böcek yiyerek tarıma yararlı olan, oldukça kısa, güçlü ve sivri gagalı, çeşitli renklerde olabilen bir kuş türü (Parus maior).
  2. Bk. büyükbaştankara
  3. (en)Tit, titmouse.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

baştankara
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın