baştan başa ne demek?

 1. Tamamen, bütünüyle, hepsi bir arada

  Yaptıkları baştan başa sersemlik ve aptallıktır.

  R. H. Karay
 2. Başından sonuna kadar, bir uçtan bir uca

  Kasabayı baştan başa dolaşan davulcu yorulmuştu.

  S. F. Abasıyanık
 3. (en)From end to end.

baştan başa sözlü şarkılı danslı film

 1. Sesli sinemanın ilk yıllarında, sinemaya katılan bu yeni öğenin aşırı ölçüde kullanılmasından doğan, söz, şarkı ve dansla doldurulan film türü.
 2. (en)All talking, all singing, all dancing (film).
 3. (al)"All-talking, all-singing, all-dancing (film)"
 4. (fr)"all talking, all singing, all dancing (film)"

baştan başlatma

 1. (en)Cold start.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

baştan başa sözlü şarkılı danslı filmbaştan başlatmabaştan beribaştan aşağıbaştan aşağı ıslatmakbaştan aşağı süzmekbaştan aşırmabaştan aşmakbaştanbaştan ayağabaştabaşta gelenbaşta gelmekbaşta kabul edilmiş teorembaşta koşkubaşa aitbaşa bağlı sözdızimibaşa başbaşa baş gelmekbaşa baş noktasıbaşa çıkamamakbaşa çıkarmakbaşa çıkılması zor kimsebaşa çıkılması zor tipbaşa çıkılmazbaşbaş ağır gerek, kulak sağırbaş ağrım var.baş ağrısıbaş ağrısı olmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın