başdefterdar ne demek?

  1. Osmanlılarda Tanzimat dönemine dek Rumeli'deki illerin maliye işlerine bakan en yüksek görevli.

başdekorcu

  1. Dekorcuların başı, dekor hazırlamada en üst sorumlu.

başdekorculuk

  1. Başdekorcu olma durumu

Türetilmiş Kelimeler (bis)

başdekorcubaşdekorculukbaşdemirbaşdemiribaşdenetçi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın