bütirik ne demek?

  1. Asetik asit ve aset aldehidin yüksek homologları olan izomer iki aldehide ve aside verilen ad.
  2. (en)Butyric.

bütirik asit

  1. Formülü C3H7COOH, k.n. 162,5
  2. Özellikle tereyağında bulunan, CH3-CH2-CH2-COOH formülüyle gösterilen, keskin kokulu, kısa zincirli, dört karbonlu doymuş yağ asidi, bütanoik asit, tereyağı asidi.
  3. Silajın fermantasyon işleminde ve/veya bakteriler tarafından işkembede ham selülozun parçalanmasıyla meydana gelen, fazla miktarı silajı lezzetsizleştiren ve hayvanda hastalık yapabilen, nahoş ve acı kokulu, renksiz, yağımsı bir madde.
  4. (en)Butyric acid.

bütirik asit fermantasyonu

  1. Clostridium türleri tarafından glikozun anaerobik koşullarda yıkımlanarak bütirik asit, asetik asit, CO2, H ve bazı durumlarda aseton, bütanol, bütilen glikol vb. maddelerin meydana gelmesi olayı.
  2. (en)Butyric acid fermentation.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bütirik asitbütirik asit fermantasyonubütirik asit tayinibütirik asitle ilgilibütirik fermentasyonubütiraldehitbütiramitbütiratbütirat silajlarıbütilbütil alkolbütil aminobenzoatbütil asetatbütil benzoatbütbütadienbütanbütan gazıbütanoik asit
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın