ayırıcı im ne demek?

 1. Üzerine konulduğu eşyayı ilk bakışta başkalarından ayırmayı kolaylayan im.
 2. (en)Distinctive sign.
 3. (en)Diacritical mark.
 4. (fr)Signe distinctive

ayırıcı işaret

 1. Bir sesin boğumlanma açısından özellik gösteren türlerini birbirinden ayırmak için kullanılan işaret: yuvarlak a'yı düz a'dan ayırmak için (°-: å), damak n'sini diş n'sinden ayırmak için (-˜: ñ, ng) işaretlerinin kullanılması gibi.
 2. Resmî alfabede seslerin veya hecelerin doğru seslendirilmesine yardımcı olmak üzere, harflerin altına, üstüne veya yanına konan işaret. Yazı dilimizde düzeltme, kesme işaretleriayırıcı işaretler olarak kullanılır:kar/kâr, kâhin, lâmba, lâf, neş’e, mel’un, n’oldu, n’etsin vb.
 3. Bk. ayırıcı im
 4. (en)Diacritic.

ayırıcı işlev

 1. (Çok değişkenli istatistik) Bir gözlemi iki ya da ikiden çok evrenden birine yerleştirmek için bulunan ve gözlemdeki değişkenlerin işlevi olan bir işlev.
 2. (en)Discriminant function.

im

 1. İşaret.
 2. Alamet.
 3. Artı, eksi, kökiki (karekök) +,-,(...), gibi işlemleri belirleyen biçimsel yazım,
 4. Bir yayın dizgesinde bilgi taşıyan elektrik akımı ya da radyo dalgası.
 5. Nh kökünü ifade eden ön ek.
 6. Hlk. İlaç.
 7. (en)Signal.
 8. (en)Or Instant Message - IM - Technology similar to that of chat rooms, which notifies a user when a friend is online, allowing them to 'converse' by exchanging text messages.
 9. (en)Pharmaceutical abbreviation, intramuscular.
 10. (en)Intramuscular.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ayırıcı işaretayırıcı işlevayırıcı ana negatifayırıcı anahtarayırıcı besi yerleriayırıcı billurlaşmaayırıcı boyamaayırıcıayırıcı buzsullaşımayırıcı çözümlemeayırıcı damıtımayırıcı devreimim a businessmanim a businesswomanim a foreignerim addressim afraid it cant be fixedim afraid this tie is too plainim afraid youre mistakenim allergicim allergic to antibioticsii 0i accepti adore youi agree
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın