avurt ünsüzü ne demek?

 1. Dil ucunun ön damağa veya art damağa çarpmasından oluşan ve dilin yanlarından akan ses: Dil, bel, el, dal, bal, al kelimelerindeki l ünsüzü gibi.
 2. (Derleme.. avurt konsonu, avurtsu konson, yanak ünsüzü) Dil ucunun öndamağa veya artdamağa çarpmasından meydana gelen ve dilin yanlarından akan ses: Dil, bel, el, dal, bal, al sözcüklerindeki I ünsüzü gibi (bk. artavurt ünsüzü) .
 3. (en)Laterale.
 4. (fr)Consonne latérale

avurt

 1. Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü.
 2. Yanakların elmacık kemiğinden çene kemiğine kadar olan ve ağız boşluğu hizasına gelen kısmı.
 3. (en)Cheek, pouch.
 4. (fr)Jone

avurt etmek

 1. Kibirlilik göstermek
 2. Dedikodu yapmak
 3. Öfkelenip surat asmak.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

avurtavurt etmekavurt öttürmekavurt satmakavurt şişirmekavurt zavurt etmekavurtlakavurtlamaavurtlamakavurtları çökmekavurdu avurduna geçmekavurdu büyükavurdu keseli fareavurdu keseligilleravurmakünsüzünsüz atlamasıünsüz benzeşmesiünsüz değişmesiünsüz düşmesi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın