avoidably ne demek?

  1. Sakınarak, kaçınarak, engelleyerek, durdurarak

avoidable

  1. İptal edilebilir
  2. Önlenebilir
  3. Feshedilebilir
  4. Kaçınılır, sakınılır

avoidable delay

  1. Önlenebilir gecikme
  2. Kaçınılabilir gecikme

Türetilmiş Kelimeler (bis)

avoidableavoidable delayavoidanceavoidance relationshipavoidance thresholdavoidavoid doing smthavoid doing smth.avoid smbavoid smb.
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın