authoritatively ne demek?

  1. Resmi bir şekilde, otoriter bir biçimde, onaylı bir şekilde
  2. İddialı bir şekilde, kesin bir şekilde

authoritative

  1. Otoriter
  2. Yetkili
  3. Buyurucu, amirane

authoritativeness

  1. Onaylı olma durumu
  2. Kanıtlanabilirlik
  3. İspat edilebilirlik
  4. Kesinlik
  5. Otoriterlik, yetkililik

Türetilmiş Kelimeler (bis)

authoritativeauthoritativenessauthoritarianauthoritarian yetkeliauthoritarianism
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın