atıl sermaye ne demek?

 1. (en)Dead capital, unemployed capital, unproductive capital.

atıl hömbek

 1. Bir tür uzun eşek oyunu.
 2. Atlambaç.

atıl kapasıte

 1. (en)Excess capacity

sermaye

 1. Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malların tamamı, anamal, başmal, kapital, meta
 2. Varlık, servet.
 3. Konu
 4. Genelev kadını.
 5. Belli bir bedel karşılığı üretim sürecinde üretim faktörlerinden biri olarak yer alan birden çok dönemde kullanılan, emeğin verimliliğini artıran ve kendisi de üretilmiş olan her türlü araç gereç.
 6. Gelir yaratma yeteneğine sahip mali veya fiziksel her türlü varlık.
 7. Ana mal. Esas para. İlk elde mevcut olan para.
 8. (en)Stock.
 9. (en)Stock-in-trade.
 10. (en)Capital.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

atıl hömbekatıl kapasıteatıl kapitalatılatılabiliratılan alacaklaratılan ok geri dönmezatılan şeyatılanlaratılayatı alan üsküdarı geçtiatı atasıyla, katırı anasıylaatı yarışlardan almakatı yormakatıcısermayesermaye amortismanısermaye artırımısermaye birikimisermaye bütçesisermaye çarpanısermaye çoğaltanısermaye değerisermaye dışsatımısermaye fazlasısermasermadidesermaksermserser çavuşser esvabıser gulam ı bakıser hafiye
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın