asyndeton ne demek?

  1. Cümlenin bolümleri arasında bağlaç kullanmama: I came, I saw, I conquered.
  2. Baglaç kullanmama

asyndetic

  1. BağŸlaçsız, (Gramer) bağŸlaçları olmayan; çapraz başŸvurusu olmayan
  2. Baglantisiz

asyndetic catalog

  1. Yalın katalog

Türetilmiş Kelimeler (bis)

asyndeticasyndetic catalogasynapsisasyncasync dataasync testasynchron
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın