askeri ambargo ne demek?

  1. Bir ülkeyi cezalandırmak amacıyla askerî alanda yaptırım uygulama.

askeri akademi

  1. (en)Military academy.

askeri araç

  1. (en)Military vehicle

ambargo

  1. Bir malın serbest sürümünü engellemek için konulan yasak.
  2. Bir devletin, gemilerin kendi limanlarından ayrılmasını yasaklama buyruğu.
  3. Bir ülkenin dış dünyayla ilişkilerini engelleme.
  4. Askerî, siyasî ve iktisadî nedenlerle belirli malların iç veya dış ticarette serbestçe alım, satım ve taşınmasını engellemek için alınan önlem.
  5. Bir para veya malın kullanılması veya başka bir yere götürülmesi ya da bir geminin bulunduğu limandan ayrılması yasağı.
  6. (en)Embargo.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

askeri akademiaskeri araçaskeri ataşeaskeri bakımdanaskeri bandoaskeriaskeri bando önünde giden kızaskeri bando şefiaskeri birimaskeri birliğin bulunduğu kentaskerasker balığıasker barakasıasker ceketiasker çantasıambargoambargo koymakambargoyu kaldırmakambarambar ağzıambar defteriambar kapağıambar kapısıambageambagesambageuziambakambaklamakamb
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın