artıkları kullanmak ne demek?

 1. (en)Scrape the barrel.

scrape

 1. Kazımak, kazıyarak temizlemek, gıcırdatarak çekmek, gıcırdatmak, gıcırtı yapmak, sürtünmek, sıyırmak
 2. Garç!, gırç!
 3. Kazımak, kazıyarak temizlemek
 4. Sıyırtmak
 5. Kazıyıp toplamak
 6. Sürterek gıcırdatmak
 7. Selâm verirken ayağını sürterek geri çekmek
 8. Çok tutumlu olmak
 9. Kazıma veya sürtme sesi
 10. Kazıma, sürtme

artıklar

 1. (en)Leavings

artıklama

 1. Artıklamak işi.
 2. Yazıyı, sözü gereksiz ve anlamsız bir şekilde uzatma.
 3. Haşiv.

kullanmak

 1. Bir şeyden belli bir amaçla yararlanmak
 2. Bir kimseyi bir hizmette bulundurmak, çalıştırmak
 3. İşletmek, değerlendirmek.
 4. Giymek, takmak.
 5. Sigara, içki vb. şeylere alışmış olmak, içmek.
 6. Kelimeyi yazmak, söylemek
 7. Harcamak, sarf etmek
 8. Amacına ulaşmak için birinden veya bir şeyden yararlanmak, onu amacına alet etmek, sömürmek., istismar etmek
 9. (en)Make use of.
 10. (en)Employ.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

artıklarartıklamaartıklamakartıklıkartıklık denetimikullanmakkullanmakullanma çarpanıkullanma değerikullanma giderikullanma hakkıkullankullanabilmekullanabilmekkullanakkullanarakkullabkullam
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın