aristo ne demek?

  1. (Doğum : M.Ö. 384) Yunan filozoflarından olup Eflatun'un talebesidir. Mantık, ahlak, siyaset, iktisad, felsefe kitapları vardır. Ruhun bakiliğine inanırdı. Tecrübeden ziyade akla fazla kıymet verdiğinden çok yanılmıştır. (Silsile-i felsefenin en mükemmel fertleri ve o silsilenin dahileri olan Eflatun ve Aristo, İbn-i Sina ve Farabi gibi adamlar "İnsaniyetin gayet-ül gayatı : (Teşebbüh-ü Bil-vacib) dir. Yani Vacib-ül Vücud'a benzemektir." deyip fir'avunane bir hüküm vermişler ve enaniyeti kamçılayıp şirk derelerinde serbest koşturarak, esbabperest, sanemperest, tabiatperest, nücumperest gibi çok enva-i şirk taifelerine meydan açmışlar. İnsaniyetin esasında münderic olan acz ve zaaf, fakr ve ihtiyaç, naks ve kusur kapılarını kapayıp, ubudiyetin yolunu seddetmişler. Tabiata saplanıp, şirkten tamamen çıkamayıp, şükrün geniş kapısını bulamamışlar...Nübüvvet ise: Gaye-i insaniyet ve vazife-i beşeriyet, ahlak-ı İlahiyye ile ve secaya-yı hasene ile tahalluk etmekle beraber, aczini bilip kudret-i İlahiyyeye iltica, zaafını görüp kuvvet-i İlahiyyeye istinad, fakrını görüp rahmet-i İlahiyyeye itimad, ihtiyacını görüp gına-yı İlahiyyeden istimdad, kusurunu görüp afv-ı İlahiyyeye istiğfar, naksını görüp kemal-i İlahiyyeye tesbihhan olmaktır diye, ubudiyetkarane hükmetmişler.İşte diyanete itaat etmiyen felsefenin böyle yolu şaşırdığı içindir ki; ene, kendi dizginini eline almış, dalaletin herbir nev'ine koşmuş. İşte şu vecihteki ene'nin başı üstünde bir şecere-i zakkum neşvünema bulup, alem-i insaniyetin yarısından fazlasını kaplamış. S.)
  2. (en)[Aristos (Saga of the Skolian empire)] nob, toff.

aristo feneri

  1. Denizkestanelerinin 20 parçadan yapılmış olan ve fenere benzeyen çiğneme organı.
  2. Denizkestanelerinin 20 parçadan yapılmış olan ve fenere benzeyen çiğneme organı.
  3. (en)Aristotle's lantern.
  4. (fr)Lanterne d'Aristote

aristo nazariyeleri taraftarı

  1. (en)Aristotelian

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aristo feneriaristo nazariyeleri taraftarıaristo yöntemiaristocracyaristocracy aristokrasiaristocracy soyluerkiaristocrataristocraticaristocraticalaristocraticallyaristaaristataristatalisarisarisearise fromarise from deadarisen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın