argo dolandırıcı ne demek?

 1. (en)Con man

con

 1. Dikkatle okumak, incelemek
 2. Dümen kullanmak, gemi idare etmek
 3. (--ned, --ning) aldatmak, kandırmak
 4. Dolandırmak, kandırmak, yutturmak
 5. Gemiyi yöneltmek.
 6. Öntakı ile, beraber.
 7. Con brio, con spirito canlı olarak.
 8. Argo suçlu
 9. Karşı, aleyhte
 10. Dolandırıcılık.

argo

 1. Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel dil veya söz dağarcığı.
 2. Her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin kullanıldığı söz veya deyim.
 3. Serserilerin, külhanbeylerinin kullandığı söz veya deyim.
 4. Kullanılan ortak dilden ayrı olarak, belirli toplulukların, sesbilgisi, yapıbilgisi, sözdizimi ve anlam bakımından özellikler gösteren dili veya sözcük dağarcığı: Uçlanmak (vermek) , papel (para) , tüymek (kaçmak) , çakmak (sınıfta kalmak veya anlamak) vb.
 5. Bk. kabadil
 6. Fr. Bir meslek veya topluluk sınıfı arasında kullanılan özel söz.
 7. (en)Slangy.
 8. (en)Vernacular.
 9. (en)Slang.
 10. (en)Cant.

argo adam

 1. (en)Hombre

dolandırıcı

 1. Birini aldatarak mal veya parasını alan kimse
 2. (en)Deceitful.
 3. (en)Fraudulent.
 4. (en)Crooked.
 5. (en)Sharp.
 6. (en)Swindler.
 7. (en)Cheater.
 8. (en)Cheat.
 9. (en)Confidence trickster.
 10. (en)Double-dealer.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

argoargo adamargo arsızlıkargo burunargo canlılıkargo çamurargo çatlakargo çok berbatargo çok fazlaargo deliargargaçargaç aralığıargaçlamaargaçlamakdolandırıcıdolandırıcı kadındolandırıcı kimsedolandırıcı şirketdolandırıcılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın