areopagos ne demek?

  1. Eski Yunanistan'da Soylular-Aristokratlar Meclisine verilen ad.

areopag

  1. Eski Atina'da, toplandığı yerin adına göre anılan yüksek yargıçlar kurulu.
  2. (fr)Aréopage

areopagit

  1. Eski Yunanistan'da ölünceye dek yerinde kalmak üzere, en saygın kimseler arasından seçilmiş yüksek yargıç, areopag üyesi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

areopagareopagitareopagiteareopagusareopaj
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın