arastirmaya dayali ne demek?

  1. (en)Research oriented

research

  1. Araştırma yapmak, araştırmak, incelemek, arama çalışmaları yapmak
  2. Dikkatle arama, derin araştırma, inceden inceye tetkik
  3. Tetkik neticesinde çıkarılan eser
  4. Dikkatle araştırmak, ince tetkikat yapmak.

arastirma dili

  1. (en)Search language

arastirma görevi

  1. (en)Search mission

daya

  1. Çocuğa süt veren kadın.
  2. Çocuğa bakan dadı, sütnine, taya.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

arastirma diliarastirma göreviarastirma grubuarastirma operasyonuarastirma roketiarastirdayalıdayalı döşelidayalı döşeli odadayadayahatundayakdayak arsızıdayak atmadayday after dayday after day and year after yearday after tomorrowday airglow
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın