appertain ne demek?

 1. Bağlı olmak
 2. Merbut olmak
 3. Ait olmak
 4. İlgili olmak

bağlı

 1. Bir bağ ile tutturulmuş olan
 2. Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste
 3. Sınırlanmış, sınırlı.
 4. Kapatılmış olan, kapalı.
 5. Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan.
 6. Sadık
 7. Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, tutkun.
 8. Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek).
 9. Mülzem.
 10. İki parçanın, aracın vb. birbirine eklenmiş olma durumu.

appertain to

 1. Ait ol

appertaining

 1. Ilgili olan, ilgili olarak, -e ait; -e ilişŸkin

Türetilmiş Kelimeler (bis)

appertain toappertainingappertaining toappertureapperceiveapperceptionapperceptiveapperceptivelyappersonation
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın