apostol ne demek?

  1. (en)[apóstol (m) ] apostle, one of the 12 disciples of Jesus; missionary of the early Christian church; one who spreads the teachings of Christianity; one who advances an important cause or idea.

apostolate

  1. Havarilik makamı ve görevi.
  2. Havarilik, apostollük, havarilik görevi

apostolic

  1. Oniki havariden birine ait
  2. Havarilerin özelliğini taşıyan
  3. Papa'ya ait
  4. Apostoller ile ilgili, havariler ile ilgili

Türetilmiş Kelimeler (bis)

apostolateapostolicapostolic seeapostolic successionapostolicalapostoller ile ilgiliapostollerin bırbiri ardına gelmesiapostollükapostaksiapostasyapostateapostatiseapostatizeaposepalaposiopesisapositapositional growthapospori
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın