anti alerji haplar ne demek?

 1. (en)Anti allergy pills.

anti

 1. Karşı, zıt.
 2. (en)Anti.
 3. Muhalif, karşı olan kimse
 4. Anti, karşı, aykırı, karşıt
 5. Ters, aksi.

anti alerji

 1. Alerjik olmayan
 2. (en)Anti allergy.

anti

 1. Karşı, zıt.
 2. (en)Anti.
 3. Muhalif, karşı olan kimse
 4. Anti, karşı, aykırı, karşıt
 5. Ters, aksi.

alerji

 1. Birtakım yiyecek, ilaç, toz, koku vb.ne hastalık derecesinde gösterilen aşırı tepki.
 2. Bir kimseye veya bir şeye karşı olumsuz yönde duyulan aşırı duyarlılık
 3. (Yun. allos: beraber; ergon: faaliyet) Daha önce maruz kalmış olma sebebiyle bir antijene karşı meydana gelen duyarlılığın artması. Allerji.
 4. Vücuda giren antijen niteliğindeki maddelere karşı oluşan bağışık cevabı ve canlıyı korumak yerine bazı doku yıkımlarına ve hastalıklara neden olan aşırı tepkimeler.
 5. Vücudun ilaç, birtakım besin maddesi ve antijenlere karşı gösterdiği aşırı tepki, allerji.
 6. (en)Allergy.
 7. (al)Allergie
 8. (fr)Allergie

hap

 1. Kolayca yutulabilmesi için toparlak durumuna getirilmiş ilaç
 2. Bir içimlik afyon.
 3. Çocuk dilinde yiyeceği yutma sesi.
 4. Yapıştırıcı (şeker, jelatin, dekstrin, un v.s veya absorblayıcı (nişasta, süt şekeri, magnezyum karbonat, magnezyum oksit v.s.) ile ilaç karışımından yapılmış disk.
 5. Toz veya yarı katı durumdaki ilaçların bağlayıcı maddelerle karıştırılıp hamur h
 6. (en)Tablet.
 7. (en)Pill.
 8. (en)Pellet.
 9. (en)Tabloid.
 10. (en)Dope.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

anti alerjiantianti acid coatanti aircraftanti aircraft gunanti aliasinganti alisinganti allergyanti allergy pillsanti artantant bearant birdant eaterant hillalerjialerjikalerjik alveolitisalerjik astımalerjik beyin omurilik yangısıalerjik burun yangısıalerjik cevapalerjik deri yangısıalerjik dermatozisalerjik ekzantemalerjenalerjenikalerjenik ekstrealerfaalergografialergologalergolojialerion
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın