anlayışsız ne demek?

 1. Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi.
 2. Hoşgörüsüz.
 3. (en)Insensitive.
 4. (en)Inconsiderate.
 5. (en)Undiscerning.
 6. (en)Unsympathetic.
 7. (en)Blind.
 8. (en)Blunt.
 9. (en)Purblind.
 10. (en)Dozy.
 11. (en)Intolerant.
 12. (en)Lacking in understanding.
 13. (en)Obtuse.

anlayışsızlık

 1. Anlayış kıtlığı, kafasızlık, kalın kafalılık, vurdumduymazlık, izansızlık, gabilik
 2. Hoşgörüsüzlük.
 3. (en)Insensitivity.
 4. (en)Incomprehension.
 5. (en)Hebetude.

anlayış

 1. Bir kimsenin benimsemiş olduğu düşüncelerin ve inançların tümüne verilen ad.
 2. Anlama işi veya biçimi, telakki, zihniyet
 3. Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ.
 4. Hoş görme, hâlden anlama.
 5. Ayırıcı bir nitelik olmak bakımından görüş, zihniyet.
 6. Bir kimsenin anlama biçimi ya da anlama gücü
 7. (en)Understanding.
 8. (en)Intelligence.
 9. (en)Sensibility.
 10. (en)Comprehension.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

anlayışsızlıkanlayışanlayış göstermeanlayış göstermekanlayışı kıtanlayışı kıt kimse
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın