anketçi ne demek?

 1. Anket yapan kimse, soruşturmacı, anketör.
 2. (en)Pollster.
 3. (en)Inquirer.
 4. (en)Fame interviewer.
 5. (en)Reporter.
 6. (en)Pollist.

anketçilik

 1. Anketçi olma durumu, soruşturmacılık, anketörlük.

anket

 1. Herhangi bir konuyla ilgili durum ve tutumu belirlemek için düzenlenmiş ayrıntılı ve kapsamlı soru dizisi, sormaca, soruşturma.
 2. Bk. soruşturu
 3. Bkz. soruşturu.
 4. Konuyla ilgili bilgilerin özgün yazılı sorular yoluyla ve bir mülakatçı aracılığıyla kişilerden elde edilmesi esasına dayalı bir veri toplama biçimi.
 5. Bk. sormaca
 6. (en)Inquiry.
 7. (en)Survey.
 8. (en)Poll.
 9. (en)Gallup poll.
 10. (en)Questionary.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

anketçilikanketanket dizaynıanket taramaanket tatbikianket uygulanan grupankeankebankebetankebutankebut suresi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın