anjiyotensin ne demek?

  1. Böbreklerden salgılanan renin enziminin, plazma proteinlerinden alfa-2 globulinde bulunan anjiyotensinojen üzerine etkisi sonucu oluşan, güçlü damar daraltıcı etkiye sahip ve merkez
  2. Hipertensin.
  3. (en)Angiotensin.

anjiyotensin dönüştürücü enzim

  1. Büyük oranda akciğerlerde bulunan ve anjiyotensin I'i, güçlü damar büzücü etkiye sahip olan anjiyotensin II'ye dönüştüren enzim.
  2. (en)Angiotensin converting enzyme.

anjiyotensin dönüştürücü enzim engelleyicisi

  1. (en)Angiotensin converting enzyme inhibitor.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

anjiyotensin dönüştürücü enzimanjiyotensin dönüştürücü enzim engelleyicisianjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörüanjiyotensin Ianjiyotensin IIanjiyotensin ianjiyotensin iianjiyotensinojen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın