andalucia ne demek?

  1. Endülüs

endülüs

  1. (Mi: 756-1031) Dört halife devrinden sonra kurulan Emevi devleti yıkıldıktan sonra Emevilerin Afrikadan Avrupa'ya geçip şimdiki Portekiz ve İspanya'da kurdukları İslami devletin bir ismidir. Bunlara Endülüs Emevileri denir. Abbasilerin katliamından kurtulan Abdurrahman ismindeki zat Afrika yoluyla İspanyaya geçerek Emevilerin orada devamı sayılabilecek Endülüs Emevi devletini kurdu. El-Dahil (muhacir) lakabiyle maruf Abdurrahmandan itibaren lll. Hişamla sona ermek üzere 16 halife gelip geçmiştir. lll. Abdurrahman'a kadar Kurtuba emirliği diye adlandırılan bu devlete bu hükümdar zamanında Emdülüs Emevi Hilafeti namı verildi. Hükümdar, Emir-ül Mü'minin ünvanını aldı. Bu devir; ilim ve irfanın zirveye ulaştığı, Avrupalıların ilim tahsili için Endülüs'e akın ettikleri devirdir. Bundan sonra Emevilerin inhitat ve sukut devri başlar. Ne kadar çalışırlarsa da kaderin fetvasıyla icraatı sona erer. (Bak: Emevi)
  2. (en)Andalucia.

andalusia

  1. Endülüs.

andalusian

  1. Endülüslü veya güney İspanya'da Endülüs diye anılan bölgeyle ilgili
  2. Endülüs'e dair
  3. Endülüslü

Türetilmiş Kelimeler (bis)

andalusiaandalusianandalusian cattleandalusian henandalusian merinoandal
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın