amma yaptın ha ne demek?

 1. (en)Come now.

come

 1. Gelmek, yaklaşmak, varmak
 2. Olmak, vaki olmak
 3. Akla gelmek
 4. Tavır takınmak
 5. Dönmek
 6. İntiba bırakmak
 7. Tatmin olmak
 8. İyileşmek
 9. Razı olmak
 10. İle uğraşmak

amma

 1. Ama
 2. Yanına getirildiği kelimenin anlamına aşırılık katarak şaşma veya hayranlık anlatan bir söz
 3. (Bak: Emma)
 4. (en)An abbes or spiritual mother.
 5. (en)Still.

amma da yaptın

 1. (en)Get along with you.

ha

 1. Tümce başında istek uyandırmak için kullanılır; (-) bir şeyin birdenbire anımsandığını ya da kavrandığını anlatır.
 2. İstek uyandırmak için kullanılan bir söz.
 3. (ha:) Şaşma anlatan bir söz.
 4. (ha:) Dikkati çekmek, uyarmak için kullanılan bir söz
 5. (ha:) Bir şeyin birdenbire hatırlandığını veya kavrandığını anlatan bir söz
 6. Tekrarlanarak kullanıldığında eşitlik anlamı veren bir söz.
 7. Bazen tekrarlanan bir emir kipinin tekrarları arasında yer alarak fiil ile anlatılan işin uzadığı ve bundan bıkıldığı bildirilir.
 8. Evet.
 9. (ha:) Soru bildiren bir söz.
 10. Hahnyum elementinin simgesi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ammaamma da yaptınamma da yaptın haamma velakinammada yaptın haammalammanammarammatAMMamm lafızlarAMM örnekleme hızıyaptığı hayır ürküttüğü kurbağaya değmemekyaptığı hayır, ürküttüğü kurbağaya değmemekyaptığını bilmemekyaptığının hesabını vermekyaptırılmayapyap awayyap bozyap bozunuz var mıyap da görelim
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın