aminoasil adenilat aa amp ne demek?

  1. Yüksek enerjili bir bileşik. Protein sentezinde bir amino asit ile onun tRNA adaptörü arasında kovalent bağ teşekkülünde aracı olan aktive edilmiş bir bileşik. Aminoaçil adenilat.

aminoasil adenilat

  1. Protein sentezinde bir aminoasitle onun tRNA adaptörü arasında kovalent bağ oluşumunda aracı olan aktive edilmiş yüksek enerjili bir bileşik, aminoaçil adenilat.
  2. (en)Aminoacil adenylate, AA-AMP.

aminoasil sentetaz

  1. Aktifleştirirci enzim.
  2. (en)Aminoacyl synthetase.

adenilat

  1. Adenozin monofosfat.
  2. (en)Adenylate.

aa

  1. Pürüzlü lav

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aminoasil adenilataminoasil sentetazaminoasil trnaaminoasil trna sentetazaminoasil yeriaminoasidaminoasidemiaminoasidopatiaminoasidüriaminoasetik asitaminoacetic acidaminoacidemiaaminoaciduriaaminoacyl siteaminoacyl synthetaseadenilatadenilat siklazadeniladenil siklazadenilik asitadeniadeniformadenaden gulf ofaden körfeziaden ulcerAden ülseri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın