amine compounds ne demek?

 1. Amin bileşikler

amin

 1. Amonyaktaki hidrojen yerine, tek değerli hidrokarbonlu köklerin geçmesiyle oluşan ürünlerin genel adı.
 2. "Öyle olsun, Allah kabul etsin" anlamlarında, duaların arasında ve sonunda kullanılan bir söz.
 3. Fonksiyonel NH2 grubu taşıyan herhangi bir bileşik. RCONH2.
 4. Gıda maddelerinin fermantasyonu veya kokuşması sırasında, amino asitlerin dekarboksilasyonu sonucu açığa çıkan maddeler.
 5. İşlevsel amino grubu taşıyan herhangi bir bileşik, R-NH
 6. (Emn. den) Gönlü müsterih, kalbinde korku bulunmayan. (Osmanlıca'da yazılışı: âmin)
 7. Ya Rabbi! Öyle olsun, kabul eyle! (mealinde olup, duanın sonunda söylenir). İncil'de iki yerde geçer. Tevrat'ta da geçer. İbranice ve Süryanicede de vardır. Hakikat, çok doğru, tamam manasındadır.
 8. İşlevsel NH2 grubu taşıyan herhangi bir bileşik.
 9. (en)Amen.
 10. (en)Amine.

amine

 1. Peygamber Efendimiz (S.A.S)'in annesinin adı.
 2. Kalbinde korku olmayan kadın.
 3. Osmanlıca'da yazılışı: âmine.
 4. Korkusuz.
 5. (bkz. emine)
 6. Gönlü emin.
 7. Emin olan.

aminemi

 1. Aminli bazların kanda bulunması
 2. (en)Aminemie

Türetilmiş Kelimeler (bis)

amineaminemiaminenamineptinaminesaminamin alayıamin bileşikleramin çıkarmaamin oksitamiAmia calvaamiabilityamiableamiablenesscompoundcompound adjectivecompound anglecompound archcompound beamcompocomponentcomponent affirmationcomponent analysiscomponent bar chart
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın