amilazüri ne demek?

 1. Akut pankreas yangısının bir bulgusu olarak idrarda aşırı düzeylerde amilaz bulunması.
 2. (en)Amylasuria.

amilaz

 1. Nişastayı parçalayarak şekere çeviren bir enzim.
 2. Tükrükte bulunan, nişastayı parçalayarak şekere çeviren enzim. Ptiyalin.
 3. Alfa-amilaz; tükürük bezleri ve pankreastan salgılanan, üç veya daha fazla glikoz kalıntısı bulunan polisakkaritlerdeki iç alfa-1->4-glikozidik bağlarının hidrolizini katalizleyerek düz ve dallanmış oligosakkaritlerin oluşumunu sağlayan, nişastayı 7-8 glikoz ünitelik parçalar, maltoz ve az miktarda glikoza kadar parçalayan hidrolaz sınıfından bir enzim. Tükürükteki amilaza pityalin adı verilir.
 4. Beta-amilaz; Nişastanın maltoz birimlerine hidrolizini sağlayan maltta bulunan bitkisel enzim.
 5. Sigma-amilaz; ince bağırsaktan salgılanan nişastayı tamamen glikoza hidrolize eden enzim, AMS.
 6. Polisakkaritlerdeki α-1,4-glukozidik bağların hidrolizini katalizleyen, nişastayı parçalayarak glikoz ve maltoza çeviren hidrolaz sınıfından bir enzim.
 7. (en)Amylase.
 8. (al)Amylase
 9. (fr)Amylase

amilazemi

 1. Kanda amilaz düzeyinin artması.
 2. Kanda amilaz düzeyinin artması.
 3. (en)Amylasemia.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

amilazamilazemiamilasemiamilasözamilamil alkolamil asetatamil nitrit
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın