amide group ne demek?

 1. Amit grubu

amit

 1. Amonyağın hidrojeni yerine bir asit kökünün geçmesiyle oluşan birleşiklerin sınıf adı.
 2. Amino grubu taşıyan azotlu organik bir bileşik. Biyolojik amitler karboksil grubunun hidroksil grubu yerine amino grubu girmesiyle amino asitler ve karboksilik asitlerden oluşur ve azot atomuna bağlı R- gruplarının sayısına göre birincil, ikincil ve üçüncül amitler olarak sınıflandırılır, R-CO-NH2 ile gösterilir.
 3. Yünü, üstüne yumak edip sarmak.
 4. (en)To lose.
 5. (en)Amide.

amide

 1. (Amud. C.) Direkler. Temeller. Sütunlar. (Osmanlıca'da yazılışı: a'mide)
 2. Amit [kim.]

amides

 1. Amitler

group

 1. Grup
 2. Küme, öbek
 3. Heyet, topluluk
 4. Benzer nitelikli öğeler grubu
 5. Gruplandırmak, sınıflandırmak, gruplaşmak, toplanmak
 6. Gruplara ayırmak, yan yana koymak
 7. Birbiri ile benzerlikleri olan hayvan veya bitki sınıfı
 8. Bir araya gelmek, gruplaşmak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

amideamidesamidamidaseamidasesamidazamidazlaramiAmia calvaamiabilityamiableamiablenessgroupgroup accentgroup actiongroup addressgroup administration plansgroup and outlinegroup bonusgroup boxgroup bygroup by boxgrouchgrouchinessgrouchogrouchyground
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın