alyuvar sulandırma eriyikleri ne demek?

 1. Alyuvar sayımında, kanın sulandırılması amacıyla kullanılan Hayem eriyiği, Gower eriyiği, Toison eriyiği, serum fizyolojik vb. eriyikler.
 2. (en)Red-cell diluting fluids.

alyuvar

 1. Kana al rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücre, eritrosit.
 2. (Yun. erythros:kırmızı; kytos: hücre) Omurgalı hayvanların kanında bulunan, memelilerde yuvarlak ve çekirdeksiz, sadece lama ve devede diğer omurgalılarda olduğu gibi, oval ve çekirdekli olan, içindeki hemoglabinle oksijeni bağlayarak taşınmasını sağlayan kırmızı renkli kan hücresi. Kırmızı kan hücresi, eritrosit.
 3. Omurgalı hayvanlarda kanın biçimli elemanlarının çoğunluğunu oluşturan, yandan bakıldığında içbükey disk biçiminde, üstten bakıldığında yuvarlak, ancak deve ve lamada oval olan, memelilerde çekirdeksiz olmasına karşın kanatlı, sürüngen, balık ve kurbağalarda çekirdekli olan, çapı hayvan türlerine göre 4-9 mikrometre arasında değişen, bileşimindeki hemoglobinle kana kırmızı rengi veren ve en önemli görevleri içerdiği hemoglobinle akciğerlerden dokulara oksijeni, dokulardan akciğerlere ise karbondioksiti taşıyan ve yüzeylerinde bulunan antijenlerle kan gruplarının belirlenmesini sağlayan kırmızı kan hücreleri, kırmızı kan küresi, alyuvar, RBC. İnsan ve bazı hayvan türlerinde alyuvar sayıları (x106 /mm3 olarak); insan (E): 5.4 (4.5-6.0), (K): 4.8 (4.0-5.5), at: 9.5 (6.5-12.5), sığır: 7.0 (5.0-10.0), koyun: 12 (8.0-16.0), keçi: 13 (8.0-18.0), köpek. 6.8 (5.5-8.5), kedi: 7.5 (5.0-10.0).
 4. (Bak: Küreyvat-ı hamra)
 5. Genellikle yuvarlak ve çekirdeksiz, balık ve bazı canlılarda oval ve çekirdekli olan, yapısında oksijen bağlama yeteneğine sahip hemoglobini bulunduran kırmızı renkli kan hücresi, eritrosit, kırmızı kan hücresi.
 6. (en)Red blood cells, erythrocyte.
 7. (en)Erythrocyte.
 8. (en)Red blood cells, erythrocyte, RBC.
 9. (en)Erythrocyte, red blood cell-RBC.
 10. (en)Red blood cell.

alyuvar aplazisi

 1. Alyuvarların üretilememesi veya bunun sonucunda oluşan noksanlık, saf alyuvar aplazisi.
 2. (en)Erythrocyte aplasia.

sulandırma

 1. Sulandırmak işi.
 2. Seyreltme.
 3. Atlara kepek lapası hazırlama, köpeklerde yal veya bulamaç, kuru pancar posasının ıslatılarak yedirilmesi, süt ikame yemlerinin sulandırılması işlemi gibi yemlerde nem oranını değiştirme yöntemi, ıslatma.
 4. (en)Watering, soaking, dilution.
 5. (en)Diluting with water.
 6. (en)Dilution.

eriyik

 1. İçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlul.
 2. Bkz. çözelti.
 3. Birbirine benzemeyen molekül yapısındaki iki ya da daha çok özdeğin tektörel karışımı.
 4. Çözelti.
 5. (en)Solution.
 6. (en)Tincture.
 7. (al)Lösung, Auflösung
 8. (fr)Solution

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alyuvaralyuvar aplazisialyuvar artışıalyuvar çökelme hızıalyuvar çökme hızıalyuvar ozmotik direncialyuvar ozmotik kırılganlığıalyuvar pipetialyuvar sulandırma pipetialyuvar yapımıalyaalyanalyan anahtaralyan anahtarıalyan basli vidasulandırmasulandırma sağaltımısulandırmaksulandırmamaksulandırıcısulandırıcı maddesulandırılmasulandırılmaksulandırılmış
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın