allegory ne demek?

  1. Remiz ve kinayeli hikâye , kinaye.
  2. Alegori, kinaye

allegori

  1. Bk. tasarıvarlık
  2. Herhangi bir fikri ya da soyut düşünceyi resim veya heykel ile gösterme.
  3. (en)Allegory.

allegoric

  1. Remzi
  2. Alegorik
  3. Kinayeli

Türetilmiş Kelimeler (bis)

allegoriallegoricallegoricalallegoricallyallegoriseallegationallegation tezallegeallegeableallegedalleallee
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın