alevilik ne demek?

  1. Hz. Ali yanlısı olma durumu.
  2. (en)Shiism.

alevi

  1. Aleviliğe bağlı kimse.
  2. hz. ali soyundan, hz. ali'ye hususi ilgi gösteren, ona taraftar olan. şii mezhebinin kollarından biri
  3. (en)Partisan of the caliph ali.

alevin

  1. Balıklarda yumurtadan yeni çıkmış, vitellus keseli lârva.
  2. Besin keseli larva.
  3. (en)Alevin.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alevialevinalevalev alabiliralev alanalev alevalev alev yanmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın