alabanda kürek ne demek?

 1. Kürek topacının karşı alabandaya konulması için kürekçilere verilen komut.

alabanda köşkü

 1. Geminin köprü üstü alabandalarına konulan kapalı bölme

alabanda ateş

 1. Geminin bir yanında bulunan toplarla derhâl ateş edilmesi komutu.

kürek

 1. Toprak, kömür vb.ni bir yerden bir yere alıp atmaya, taşımaya yarayan ve yayvan bir bölümü, buna bağlı uzun bir sapı bulunan araç
 2. Küçük deniz teknelerini yürütmeye yarayan, bir ucu yassı, uzun ağaç.
 3. Kürek cezası.
 4. Hlk. Sığır gövde etinde, bacak pastırmasının elde edildiği parçanın gerisinde, cidagodan döş hizasına kadar uzanan kaslardan yapılan 2.0-2.5 kg ağırlığındaki pastırmalık et parçası veya bu parçadan yapılan pastırma.
 5. (en)Blade.
 6. (en)Shovel.
 7. (en)Paddle.
 8. (en)Baker's peel.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alabanda köşküalabanda ateşalabanda çekmekalabanda etmekalabanda vermekalabandaalabandadan alabandayaalabandayı yemekalababulaalabacakalabalıkalabalık ezmesialabalık topağıkürekkürek altı çukurukürek avarızıkürek ayaklılarkürek balıklarıkürek burunlu üyesiz kertenkelegillerkürek cezasıkürek çekerekkürek çekerek karşıya geçirmekkürek çekmeküreküre biçimindeküre biçiminde eklemküre biçimine getirmekküre eklem
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın