alıp götürmek ne demek?

 1. (en)Take away, take off, walk away with, carry away, come for, lead away, pick off.

alıp başını gitmek

 1. Başını alıp gitmek.

alıp getirme

 1. (en)Fetch

götürmek

 1. Taşımak, ulaştırmak veya koymak
 2. Bir kimseyi bir yere kadar yanında yürütmek.
 3. Bir şeyi yakından uzağa götürmek.
 4. Yerinden ayırıp uzağa atmak veya yok etmek.
 5. Öldürmek.
 6. Dayanmak, katlanmak, tahammül etmek.
 7. Birinin yanında yürüyüp ona bir yere kadar arkadaşlık etmek.
 8. Bir sonuca vardırmak
 9. (en)Take.
 10. (en)Carry.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alıp başını gitmekalıp getirmealıp satmaz görünmekalıp sattığı olmamakalıp vereceği olmamakalıp verme yetkisialıp vermekalıp yürümekalıalı al moru moralı alına, moru morunaalıcıalıcı açısıgötürmekgötürmegötürmemekgötürgötürengötüren kimsegötügömbegötüngötün götün
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın